LIGA GOLFA BMW DYNAMIC MOTORS (regulamin)

REGULAMIN

 

LIGA GOLFA BMW DYNAMIC MOTORS

 

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
13 kwietnia 2018 (piątek)
20 kwietnia 2018 (piątek)
27 kwietnia 2018 (piątek)
Tatfort Golf Club ul. KOCIEWSKA 30A, 87-100 TORUŃ

 

UPRAWNIENI DO GRY

Limit HCP - 36,0

 

INFORMACJE OGÓLNE
LIGA GOLFA BMW DYNAMIC MOTORS to cykl trzech turniejów, które będą odbywały się w kwietniu na toruńskim polu golfowym Tatfort. Ukończenie co najmniej dwóch turniejów jest warunkiem koniecznym do ujęcia zawodnika w klasyfikacji ogólnej. Zawodnicy dobierają się wedle własnego uznania w grupy od 3 do 4 osób i startują o dowolnej godzinie pomiędzy 9:00 a 17:30 (dokładny tee time zostanie określony przez Startera). Komitet Turniejowy ma prawo do ingerencji w skład flightu.

 

ZGŁOSZENIA I OPŁATY
Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: golf@tatfort.pl; telefonicznie: 56 6550628 lub osobiście w recepcji klubu.
Opłatę należy uiścić przed turniejem w recepcji klubu lub na konto organizatora.
Koszt uczestnictwa:
60zł - jeden dzień turniejowy
150zł trzy dni turniejowe (płatne z góry)

 

KATEGORIE I RODZAJ ROZGRYWEK
Turniej będzie rozgrywany w kategorii netto STB i brutto (obowiązuje zasada brutto przed netto, czyli w przypadku gdy kategorię brutto i netto wygra ta sama osoba, pierwsze miejsce w kategorii netto przyznane zostanie zdobywcy 2 miejsca w kategorii netto).
Zwycięzcami zostaną osoby z najlepszym wynikiem brutto i netto biorąc pod uwagę dwa najlepsze rezultaty turniejowe. W przypadku remisu brutto nagrodę otrzyma zawodnik, który uczestniczył w większej ilości turniejów z cyklu. W razie potrzeby w następnej kolejności zostanie zastosowany system countback.
W przypadku remisu pierwsze miejsce kategorii netto zostanie przyznane osobie z niższym HCP. Kategoria netto jest rozgrywana według HCP Polskiego Związku Golfa. Jeśli zawodnik nie posiada ważnej karty HCP może brać udział w rozgrywkach lecz będzie liczył się tylko w klasyfikacji brutto.

 

REGUŁY I ETYKIETA
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa przyjętymi przez The Royal Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju. Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).
W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.
Podczas rund turniejowych, obowiązuje absolutny zakaz nadużywania alkoholu na polu w trakcie rozgrywania rundy pod karą dyskwalifikacji.

 

TEE:
- kobiety i juniorzy do 12 i seniorzy powyżej 90 roku życia : czerwone
- pozostali: żółte.

 

NAGRODY
W turniejach kategorie brutto i netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce w kategorii brutto (głównej) nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię netto. W takich przypadkach, nagroda automatycznie przechodzi na następną osobę w klasyfikacji netto. Na podium nie może stanąć jedna osoba w dwóch kategoriach. Nagrody będą przyznawane przynajmniej za I, II i III miejsca netto i brutto.

 

CZAS ROZPOCZĘCIA GRY
Zawodnicy rozpoczynają grę o dowolnej godzinie.
Dokładny tee time zostanie określony przez Startera

 

ZDAWANIE I ODBIÓR KART WYNIKÓW
Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

 

UŻYWANIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
Używanie sprzętu elektronicznego (m.in. walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery) są zabronione. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru.

 

WÓZKI GOLFOWE ELEKTRYCZNE
Wózki elektryczne oraz melexy są dozwolone.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
Komitet turniejowy wyda reguły lokalne podczas wszystkich turniejów.
W przypadku gdzie członek komitetu turniejowego jest powiązany z daną sytuacją. Ta osoba nie będzie uczestniczyła w rozstrzygnięciu reguł, jako członek komitetu turniejowego. Komitet to: Członek Zarządu Klubu i Head ProStrona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK